iconFakturowanie i księgowanie online
pytania i odpowiedzi

Kursy związane z używaniem Invoicer

icon Jak wystawić fakturę usługową?

iconJak wystawić fakturę zaliczkową?

iconJak wystawić fakturę w dewizach?

  1. Wejść do opcji księgowość - faktura.
  2. Z menu górnego wybrać operacje - włącz dewizy.
  3. Wybrać nabywcę [...]

iconJak wystawić korektę faktury?

Wszystkie kursy: przejdź

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Jak rozpocząć

Czy przed wystawieniem pierwszej faktury trzeba coś ustawić w programie?

Tak. Przede wszystkim trzeba wpisać nazwę firmy - sprzedawcę, który pojawi się na fakturze. Należy wybrać opcję Konfiguracja i wprowadzić dane w pola nazwa.

Ponadto - żeby na fakturze drukawany był napis ORYGINAŁ należy w zakładce [fakturowanie] wybrać odpowiednią opcję w polu dopisek na fakturze.

Chcę prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów - jak zacząć?

W przypadku prowadzenia księgowości - należy wejść na zakładkę [fakturowanie] i zaznaczyć:

[v] księga Prz-Rozch
[v] księgowanie zakupów
[v] księgowanie sprzedaży

Chcę prowadzić Ewidencję ryczałtową - jak zacząć?

W przypadku prowadzenia księgowości - należy wybrać opcję Konfiguracja, wejść na zakładkę [fakturowanie] i zaznaczyć:

[v] ryczałt
[v] księgowanie sprzedaży

Fakturowanie

Jak wystawić fakturę?

Należy wejść do opcji fakturowanie. Następnie należy wypełnić następujące pola: nabywca (wybierany z listy kontrahentów), towar (wybierany z listy towarów) i ilość. Na koniec zatwierdzić operację używając klawisza [zatwierdź].


Jak wystawić fakturę VAT -

Jak anulować wystawioną fakturę?

Anulację wystawionej faktury wykonuje się w tej samej opcji, w której wystawiło się dany dokument. Po wejściu do opcji wczytujemy daną fakturę do poprawy (poprzez klawisz [poprawa]), następnie z górnego menu wybieramy operacje – anulacja dokumentu.

Jak sprawdzić czy klient ma jakieś niezapłacone faktury?

W menu głównym programu należy wejść do opcji niezapłacone, następnie należy w polu kontrahent wybrać odpowiednią pozycję z listy kontrahentów.

Jak anulować wystawioną fakturę?

Anulację wystawionej faktury wykonuje się w tej samej opcji, w której wystawiło się dany dokument. Po wejściu do opcji wczytujemy daną fakturę do poprawy (poprzez klawisz [poprawa]), następnie z górnego menu wybieramy operacje – anulacja dokumentu.

Jak usunąć wystawioną fakturę proformę?

Należy wejść do opcji inne dokumenty - faktura proforma. Następnie znaleźć wystawioną fakturę proformę, wczytać ją do poprawy i w menu górnym kliknąć operacje-anulacja dokumentu.

Dlaczego niektóre faktury pojawiają się na zestawieniu niezapłaconych, a inne nie?

Dzieje się tak ponieważ każda nowo wystawiona faktura sprzedaży w systemie ma status niezapłaconej. Dopiero wpłata gotówki w kasie lub banku zmienia jej status na zapłaconą. Aby dokonać wpłaty za daną fakturę należy wejść do opcji kasa lub bank w polu kto należy wybrać odpowiedniego kontrahenta, następnie wybrać fakturę, za którą jest dokonywana wpłata.

Gdzie wpisać dane firmowe widoczne na fakturze?

Dane firmowe takie jak: nazwa firmy, NIP, REGON, numery kont bankowych wpisuje się w menu głównym w opcji konfiguracja.

Jak wystawić fakturę zaliczkową?

Wystawianie faktury zaliczkowej przebiega w trzech etapach: wprowadzenie wpłaty gotówki w kasie lub banku, wystawienie faktury zaliczkowej z uwzględnieniem wpłaty oraz wystawienie faktury końcowej, na której należy wybrać wpłaconą zaliczkę.

Dokładny opis wystawiania faktur zaliczkowych znajduje się w kursie on-line.

W jaki sposób dodać firmowe logo, aby było widoczne na fakturze?

Logo, które ma być prezentowane na fakturze trzeba wczytać poprzez wybranie opcji konfiguracja, gdzie u dołu ekranu należy kliknąć przycisk logo upload. Pojawi się możliwość wybrania pliku z logo, z dysku lokalnego. Po jego wybraniu czynność tą zatwierdza się przyciskiem upload. Dodatkowo należy upewnić się czy w konfiguracji, na zakładce fakturowanie, zaznaczona jest opcja logo na fakturze

Jak wystawić fakturę zaliczkową?

Wystawianie faktury zaliczkowej przebiega w trzech etapach: wprowadzenie wpłaty gotówki w kasie lub banku, wystawienie faktury zaliczkowej z uwzględnieniem wpłaty oraz wystawienie faktury końcowej, na której należy wybrać wpłaconą zaliczkę.

Dokładny opis wystawiania faktur zaliczkowych znajduje się w kursie on-line.

Czy mogę gdzieś zdefiniować faktury wystawiane co miesiąc tym samym klientom?

Wykonuje się to używając opcji fakturowanie cykliczne. Przy projektowaniu faktur cyklicznych określa się:

  • kontrahenta dla jakiego ma być wystawiona faktura,
  • usługę (towar), który ma być fakturowany,
  • ilość i cena sprzedaży,
  • dzień wystawiania
Dokładny opis wystawiania faktur cyklicznych znajduje się tutaj.

Jak wystawić fakturę w euro polskiemu odbiorcy?

Pierwszym krokiem jest dopisanie do listy walut Euro. W tym celu należy wejść do opcji konfiguracja - waluta w polu waluta wpisujemy symbol Euro tj. EUR. Następnie należy wejść do opcji fakturowanie - operacje - włącz dewizy. Bardziej szczegółowy opis znajduje się tutaj

Czy system prowadzi magazyn i listę towarów?

Invoicer nie daje możliwości prowadzenia magazynu, natomiast lista towarowa jest dostępna w opcji towary.

Jak wystawić duplikat faktury VAT?

Należy wejść do opcji fakturowanie znajdującej się w głównym menu. Następnie należy wczytać fakturę do poprawy i zatwierdzić. Przed wydrukowaniem pojawi się okienko, w którym należy wybrać opcję D duplikat.

Jak dodać kontrahenta do listy?

Należy wejść do opcji kontrahenci (ikonka w górnej części głównego menu) i wprowadzić dane kontrahenta - wybierając klawisz [dopisz].

Czy mogę wystawiać paragony na drukarce fiskalnej?

Nie, w Invoicer nie ma możliwości wystawiania paragonów fiskalnych.

Czy da się, aby na fakturze jako data sprzedaży wyświetlał się tylko miesiąc i rok?

W takim przypadku należy wpisać jako datę sprzedaży następującą datę: 03.01.1900. Wpisanie takiej daty spowoduje, że na fakturze datą sprzedaży będzie miesiąc (taki sam co data wystawienia dokumentu). Możliwe jest, aby wyświetlał się poprzedni miesiąc. Należy wówczas wpisać jako datę sprzedaży następującą datę: 02.01.1900.


 

Księgowość

Czy wystawione faktury sprzedaży zostaną wprowadzone do Książki lub ewidencji ryczałtowej?

Tak, jeżeli zaznaczy się w opcji konfiguracja, odpowiedni sposób prowadzenia księgowości [v] księga Prz-Rozch lub [v] ryczałt oraz znacznik [v] księgowanie sprzedaży.

Jak wystawić deklarację VAT-7?

W menu głównym programu należy wejść do opcji deklaracje. Na ekranie pojawi się okienko wystawionych deklaracji, w którym należy kliknąć klawisz dopisz. Następnie klikamy w lewym górnym rogu ekranu w pole wybierz dokument – aktualne – VAT-7. Deklaracja VAT-7 zostaje automatycznie wypełniona przez system (zgodnie z wprowadzonymi danymi) można ją wydrukować używając opcji wydruk znajdującej się w górnym menu w okienku z listą wystawionych deklaracji.

Jak utworzyć rachunek wyników?

Rachunek wyników tworzony jest automatycznie przez program na podstawie danych wprowadzonych do książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Wydruk dostępny jest w opcji KPiR – Rachunek wyników lub Podatek ryczałtowy - rachunek wyników.

Czy można modyfikować szablony umów o pracę bądź szablony innych dokumentów?

W portalu Invoicer nie ma możliwości wprowadzania umów o pracę, edycja poszczególnych szablonów dokumentów nie jest możliwa.

Pytania techniczne

Jak pobrać archiwum z danymi?

W głównym menu wybieramy opcję archiwizacja – D: download i wskazać miejsce gdzie ma zapisać się archiwum w postaci pliku zip z danymi.

W jaki sposób usunąć założone konto?

Usunięcie konta wiąże się zgodnie z pkt.4 Regulaminu z rozwiązaniem umowy. Aby usunąć założone konto należy poinformować o tym właściciela portalu wysyłając maila na adres: biuro@invoicer.pl . Wiadomość powinna być wysłana z adresu, z którego konto było zakładane. Usunięcie konta wiąże się z usunięciem z serwera wszystkich wprowadzonych danych.

Co zrobić gdy nie pamiętamy hasła?

Należy po naciśnięciu klawisza zaloguj użyć opcji zapomniałem hasła. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Czy moje dane są bezpiecznie przechowywane?

Tak. Wszystkie wprowadzane dane są przechowywane na serwerach monitorowanych 24h / dobę, zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem. Do obsługi serwerów są dopuszczani jedynie autoryzowani administratorzy, którzy dyżurują przez całą dobę. Mimo iż, nasze systemy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dodatkowo tworzona jest raz dziennie kopia zapasowa, co minimalizuje ryzyko utraty danych.

Czy dane są szyfrowanie?

Wszystkie dane wprowadzane i uzyskiwane z portalu invoicer, również wydruki i pliki danych i raportów są transportowane przez bezpieczny, szyfrowany kanał transmisyjny SSL (klucz 256-bit).

Jakiej przeglądarki internetowej mogę używać aby korzystać z Invoicer?

Zalecaną przeglądarką do używania Invoicer jest Mozilla Firefox 3.6x lub nowsza. Można korzystać z innych przeglądarek jednak nie zapewniamy, że Invoicer będzie działał wówczas poprawnie.

Jak przenieść księgowość do portalu w trakcie roku?

Aby przenieść dane do portalu należy się z nami skontaktować pisząc maila na adres biuro@invoicer.pl.

Jak zarejestrować się w portalu?

Aby zarejestrować się w portalu wypełnij formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu zostanie wysłany do Ciebie mail aktywacyjnym. Należy kliknąć we wskazany w mailu link, który spowoduje aktywację konta w portalu Invoicer.


Polityka i bezpieczeństwo firmy

Czy serwis Invoicer jest internetowym biurem rachunkowym?

Nie, portal Invoicer nie jest biurem rachunkowym.

Czy wersja bezpłatna będzie zawsze bezpłatna? Jak długo można korzystać z wersji bezpłatnej?

Portal Invoicer jest i będzie bezpłatny. Pracujemy jednak nad rozszerzeniem funkcjonalności portalu o moduły: kadry-płace oraz magazyn.

Podstawa prawna funkcjonowania portalu Invoicer?

Portal Invoicer nie jest biurem rachunkowym, a zatem nie sprawdzamy poprawności wprowadzanych danych.

Kto jest wlaścicielem portalu Invoicer?

Właścicielem portalu jest MADAR Sp. z o.o. Skłodowskiej 12d/3 41-819 Zabrze. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Gliwicach KRS 0000088404. Kapitał zakładowy 50000 zł

Czy z systemu może korzystać kilka osób na jednym koncie?

Tak, inne osoby mogą korzystać z jednego konta z tym, że nie ma możliwości utworzenia osobnych użytkowników.

Wybrane zagadnienia prawne

Ryczałt ewidencjonowany

Jak odliczyć składki ZUS przy opodatkowaniu różnymi stawkami

Przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, mają prawo pomniejszać uzyskany z tego tytułu przychód o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.
Zgodnie Art.11 ust. 3. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym odliczeń dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przy zastosowaniu technik informatycznych

Zgodnie z § 31. 1. Rozporządzeniem MF w razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest:

  • określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego,
  • przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych,
  • sporządzanie wydruku zapisów nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wydruk powinien być zgodny z wzorem księgi.

VAT

Nowe zasady opodatkowania sprzedaży złomu

Od 1 kwietnia 2011 r. zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego nie będzie dostawca towaru, a jego nabywca. Sprzedawca złomu nie będzie zatem wykazywał na fakturze podatku VAT. Będzie go rozliczał nabywca złomu.

Dniem powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży złomu niewsadowego jest dzień zapłaty części lub całości należności, ale nie później niż 20 dnia od momentu wysyłki złomu, jeśli dostawa jest dokonywana na rzecz jednostki dokonującej kwalifikacji złomu na podstawie podpisanej umowy (art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy o VAT).

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Zgodnie z art.3 Rozporządzenia MF z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej

§ 3. 1. Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej „akceptacją”. Zarówno akceptacja, jak i jej cofnięcie mogą być wyrażone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (§3 ust. 2).